«Let us not fall into humiliating indifference ... Let us open our eyes and see the misery ... the wounds of our brothers and sisters ... and let us recognize that we are compelled to heed their cry for help! » 
                                                                                            Pope Francis (Misericordiae Vultus 15)
Simulan sa tamang hakbang ang LAKBAY-KWARESMA. Unahin ang relasyon sa Dios at palalimin ito sa pamamagitan ng SAKRIPISYO para sa mga batang nagugutom at walang makain.
 
FAST2FEED A Hungry Child
 
Ang anumang halagang matitipid mula sa pag-aayuno o ‘fasting’ ay maaaring maitulong sa Hapag-Asa para sa pagpapakain ng mga batang nagugutom at kulang sa timbang. Maaaring ibigay ang inyong donasyon para sa Hapag-Asa sa inyong mga Parish Pastoral Office o ideposito sa Pondo ng Pinoy-Hapagasa Bank Accounts:
 
  1. Metro Bank C/A No.: 175-7175-50963-8
  2. Banco de Oro C/A No.: 2638-00407-0
  3. BPI C/A No.: 3061-0858-22
  4. China Bank C/A No.: 103-57972-19
  5. Security Bank C/A No.: 141-026133-002